barrett values centre

Nieuws

Strategisch partnership Barrett Values Centre

“Het tastbaar maken van het ontastbare!”

Barrett Values Centre meet waarden, cultuur en bewustzijn. Samen met het wereldwijde netwerk van meer dan 4.000 consultants, bieden zij tools die de deur openen voor nieuwe gesprekken. Dit biedt mogelijkheden om (sales)leiders te helpen met het bouwen en in stand houden van succesvollere teams, organisaties, gemeenschappen, scholen, en zelfs naties.

De kernproducten van Barrett Values Centre zijn de Cultural Transformation Tools (CTT). Deze tools zijn gebruikt om de waarden van inmiddels meer dan 6.000 organisaties en 3.000 leiders in 80 landen in kaart te brengen. De tools worden gebruikt in multinationals, landelijke en plaatselijke overheden, gemeenschappen, scholen, en naties. Dit om groeps-, leiderschaps- en persoonlijke transformatie te bevorderen.

Al sinds de start werkt SalesCultuur succesvol met de Barrett Values Centre tools om organisaties te helpen veranderen in hun (sales)cultuur. Het complete salesprogramma is gebaseerd op het Barret Values Model.
Daarom zijn we blij dat we onze samenwerking met Barrett Values Centre hebben versterkt. Niet alleen gaan we de tools vaker inzetten bij onze relaties, maar ook gaan we het wereldwijde netwerk van CTT consultants helpen om beter te worden in op waarde(n) gebaseerde verkoop.
Door deze nauwere samenwerking hebben we toegang tot unieke zaken als (sector-)benchmarks van cultuur. Dit is erg waardevol voor onze relaties omdat dit nog meer inzicht geeft in hoe hun cultuur zich verhoudt tot die van bedrijven in hetzelfde segment.

Fius
 
 
Geïnteresseerd in wat “values based selling” en cultuur kunnen betekenen voor jouw omzet en winstcijfers?
Neem dan gerust contact met mij op voor een benchmark-rapport. Dat kan via telefoon of e-mail, of gebruik het contactformulier.

AT Osborne
Hoya
Sweco
Rabobank
KokxDeVoogd
ANWB
Royal Haskoning
Baseclear
Tauw
AWVN
DVTadvies
KPN
Bureau Bouwkunde
Omedi
Paduit
Eltek
Start People
SNS Bank
Santon
Robeco
Incassade
Capgemini
Centraal beheer
M&I Partners
IBM Security
Ouwehand Bouw
Top