Blog

Dwarse voornemens

Aan het begin van het nieuwe jaar ben ik altijd “dwars”. Als een puber: overal lijnrecht tegenin gaan. Dat schept ruimte in mezelf en voldoet blijkbaar aan een behoefte diep van binnen. Misschien ben ik eigenlijk gewoon te conformistisch.

Die eerste week van januari, het zijn mooie dagen om extra dwars te zijn. Mijn dwarse goede voornemens:

  • Waarom wil elke organisatie maar groeien? Waarom geen krimp als doelstelling? Kijk eens wat een geweldige voordelen dat heeft!
  • Waarom onhaalbare doelen stellen, onder het mom van “Ambitie / je weet maar nooit / als je de lat niet hoog legt dan …”?
    Bedenk voor dit jaar eens makkelijk haalbare doelen.
  • Waarom eigenlijk denken in kalenderjaren en jaarplannen? Je zou ook op je werk elke ochtend je gevoel kunnen volgen, in plaats van je plan en actielijst.
  • Waarom góede voornemens? Maak in januari eens een maand lang slechte voornemens en kijk of je die wel gedisciplineerd kan waarmaken.
  • Een dikke kus op de nieuwjaarsreceptie … dat zou toch ook in februari kunnen, op het werkoverleg? Zeker leuker, lekkerder en waardevoller!
  • In één keer je complete mailbox van de afgelopen tien jaar ‘deleten’. Hoe zou dát voelen?
  • Je ‘out-of-office’ een week of drie langer aan laten staan. Rustig aan beginnen, in plaats van als een dwaas van start gaan omdat je baas dat roept in de nieuwjaarstoespraak.

Veel dwarsheid gewenst voor 2019!

P.S. In de dwarsheid zit een frisse blik, die ingesleten patronen blootlegt in de SalesCultuur van je eigen organisatie. Belangrijk om die één keer per jaar te toetsen. Zullen ze ook in 2019 nog van waarde zijn? Of vragen ze er om te worden getransformeerd naar andere patronen, aannames en overtuigingen?

Vriendelijke groet,
Jan Rezelman

AT Osborne
Hoya
Sweco
Rabobank
KokxDeVoogd
ANWB
Royal Haskoning
Baseclear
Tauw
AWVN
DVTadvies
KPN
Bureau Bouwkunde
Omedi
Paduit
Eltek
Start People
SNS Bank
Santon
Robeco
Incassade
Capgemini
Centraal beheer
M&I Partners
IBM Security
Ouwehand Bouw
Top