Blog

Never waste a good crisis: netwerken en corona

In deze uitdagende tijd zie ik veel mensen worstelen. Wat altijd zo gewoon leek, mag al maanden niet meer vanwege COVID-19: samenkomen om elkaar te ont-moeten.

Het streepje is bewust: je treft elkaar in verbinding, zonder dat iets echt móet!

Kun je in deze tijd eigenlijk nog wel goed netwerken? Ja, juist!

Wat we zien in de praktijk
Mensen zijn van nature kuddedieren. Helaas mag de kudde voorlopig niet meer samenkomen. Door alle direct en indirect opgelegde regels kunnen bijeenkomsten niet plaatsvinden. Netwerkbijeenkomsten worden afgelast of uitgesteld (ik zie overigens geen verschil). En kennisbijeenkomsten vinden niet meer plaats omdat die vaak gekoppeld zijn aan het samenkomen, zoals netwerkborrels en events.

De problemen die ontstaan
Wanneer het echte contact met anderen uitblijft, trekken mensen zich terug op voor hen bekend terrein. Een collega onderneemster verzuchtte laatst nog: “Het lijkt wel of de ondernemers zich gedragen als aangeschoten wild, dat zich terugtrekt.”

Ondernemers zijn niet minder gaan doen. Ze raken alleen steeds meer in zichzelf gekeerd. Maar let op: je hebt je medemens nodig.

In deze tijd missen we veel. De inspiratie van collega’s, om te komen tot co-creatie. Collega ondernemers en het samen sparren over gemeenschappelijke uitdagingen. De gezelligheid van kantoor en de directe feedback van collega’s.

Hoe dan wel?
Bij netwerken gaat het om de oprechte interesse in elkaar. Juist nu! Weten we te verbinden? Zijn we intrinsiek bereid om elkaar te helpen met vragen, uitdagingen én problemen. Laten we eerlijk zijn, daar hebben we toch geen fysieke bijeenkomst met honderd mensen voor nodig? Of gaat het ons alleen om de gezelligheid en het glas bier?

Recent mocht ik samen met een aantal andere ondernemers een event organiseren voor de plaatselijke Bedrijvenkring. Een bekende spreker vertelde over zijn unieke methode voor gegarandeerde groei. Mooie kans om collega ondernemers te helpen, te inspireren en perspectief te bieden.

Vooraf kregen we als team cynische opmerkingen en werden zelfs tegengewerkt. Toch hebben we het doorgezet. Natuurlijk online, dus veilig. Tientallen mensen volgden de livestream. En de opname wordt nog steeds regelmatig bekeken.

Maar nog belangrijker dan die aantallen zijn de mensen waar je echt mee in contact komt. We zijn vanwege dit event door verschillende ondernemers gebeld om weer eens bij te praten en te netwerken per telefoon.

Het event is al even geleden. Toch spreken we nog steeds mensen die de livestream hebben bijgewoond. Ze bellen spontaan en stellen voor om samen online een bak koffie te drinken. Zo ont-moet je elkaar weer eens, of voor het eerst.

In een andere tijd zouden we met de Bedrijvenkring een offline event hebben georganiseerd. Dan had ik zeker niet zoveel mensen gericht gesproken over wat hen nu werkelijk bezighoudt en waarmee we ze zouden kunnen helpen.

Dus daarom: never waste a good crisis

Hoe doe jij dat in deze tijd, omdenken zodat je toch kunt blijven verbinden met anderen? Ik ben heel benieuwd.

Net als iedereen kijk ik er natuurlijk naar uit om elkaar weer ‘in het echie’ te kunnen ontmoeten. Maar wees eerlijk: zo af en toe online is wel heel efficiënt.
 
 
Fius van Laar
SalesCultuur

AT Osborne
Hoya
Sweco
Rabobank
KokxDeVoogd
ANWB
Royal Haskoning
Baseclear
Tauw
AWVN
DVTadvies
KPN
Bureau Bouwkunde
Omedi
Paduit
Eltek
Start People
SNS Bank
Santon
Robeco
Incassade
Capgemini
Centraal beheer
M&I Partners
IBM Security
Ouwehand Bouw
Top