Blog

Op adem komen

Dé vraag om nu te stellen!

Een blog die je nu niet wilt lezen, start met een wijsneuzerig cliché als “Never spoil a good crisis.” Dan volgt een uitleg, hoe goed wij als SalesCultuur bezig zijn om daar vorm aan te geven.

Tenslotte nog een zinloze toevoeging: “Een crisis is vaak een kantelpunt. Het woord is afgeleid van het oud-Griekse krinein, wat ‘onderscheiden’ of ‘beslissen’ betekent.”

En jij ergert je rot. Terecht!

Wat is je grootste zorg? Dát is een fijne vraag om nu te stellen aan klanten.
De antwoorden verrassen me soms:
• Hoe kan ik de spirit houden in mijn net opgebouwde club, nu iedereen thuiswerkt?
• Hoe blijf ik zelf gemotiveerd, nu ik vanuit huis werk?
• Kan mijn kind de stageplek vinden die zo belangrijk is voor zijn opleiding?

Maar de financiën dan, zit daar niet de eerste zorg? Lang niet altijd, dus. Of het is al geen zorg meer, maar een vaststaand feit.
En er komen ook reacties als:
• Best lekker, eindelijk tijd om beter na te denken over mijn bedrijf.
• Eindelijk tijd, om eens een nieuwe abonnementsvorm te bedenken.
• Een maandje zou ik best lekker vinden, alles een keer op orde brengen.

In mijn volgende blog ga ik verder in op deze crisis: hoe kun je daar toch doorheen kijken?
Goede dagen, kom op adem!

AT Osborne
Hoya
Sweco
Rabobank
KokxDeVoogd
ANWB
Royal Haskoning
Baseclear
Tauw
AWVN
DVTadvies
KPN
Bureau Bouwkunde
Omedi
Paduit
Eltek
Start People
SNS Bank
Santon
Robeco
Incassade
Capgemini
Centraal beheer
M&I Partners
IBM Security
Ouwehand Bouw
Top