Blog

Waarom mindset zo belangrijk is

Je mindset bepaalt voor een groot gedeelte wat je doet en wat je bereikt in het leven. Dit geldt voor je werk en je bedrijf, maar ook voor de kwaliteit van je leven. Zou dat de reden zijn waarom sommige mensen meer bereiken, ook al hebben ze minder vakkennis en ondernemersvaardigheden?

Light head

Hoe kan het toch, dat het bij de één altijd gemakkelijker lijkt te gaan dan bij de ander?

Dat de ene persoon zich altijd druk maakt over wat mensen denken en de ander dat totaal niet boeiend vindt.

Het verschil zit ‘m dus in de mindset. Je denkgewoontes zijn van invloed op hoe je denkt, wat je voelt en wat je doet. En daarmee op hoe je de wereld ziet. Het is dan ook goed om tijd te investeren in jezelf, om te gaan werken aan je mentaliteit, overtuigingen en houding.

Dat wij een Engelstalige woord gebruiken, wil niet zeggen dat de Nederlandse taal geen woorden kent voor mindset. Denk aan: instelling, mentaliteit en gedachtenpatroon.

Maar wat is het nou eigenlijk?
Mindset is een verzameling van alle overtuigingen die je hebt: de gedachten waarvan jij hebt besloten dat ze waar zijn. Het is dus een manier van denken, of een mentale houding die je aanneemt. Hoe je omgaat met (onverwachte) gebeurtenissen in het leven. Dingen die je in je leven wilt bereiken en met je bedrijf. De vele uitdagingen, obstakels en tegenslagen die je ervaart.

Het geeft wat meer inzicht als we onze denkprocessen opdelen in categorieën:

 1. Identiteit – Hoe zie je jezelf?
  Je hebt een bepaald zelfbeeld. De gedachten over jezelf, die samen je identiteit vormen. Dit begint bijvoorbeeld bij je naam, het beroep dat je uitoefent of de manier waarop je leeft.
  Dit is gevormd door de gedachten in je hoofd. Die zijn naar binnen zijn gericht.
 2. Overtuigingen – Waar geloof je in?
  Iedereen heeft overtuigingen. Die betreffen dingen in je leven buiten jezelf, waar je een oordeel over hebt of echt in gelooft. Van mensen tot materiële zaken.
 3. Mentale reacties – Hoe reageer je ergens op?
  Je reacties op wat er gebeurt, ontstaan door je identiteit en je overtuigingen. Ze kunnen ook heel erg verschillen van mens tot mens, bij dezelfde gebeurtenis.

Interessant is nog dat je onderbewuste brein of bewustzijn geen verschil kent tussen droom en realiteit. Het kan geen onderscheid maken tussen iets wat echt is gebeurd en:

 • dromen
 • gedachten
 • fantasie
 • dagdromen
 • visualisaties
 • nachtmerries

Het maakt niet uit wanneer. Als jij een gedachte hebt, reageert het onderbewuste brein hierop. En dat kent geen verschil tussen het heden en het verleden.

Slechts 5% van de dingen die je doet, gaat bewust. We doen het meeste in ons leven op de automatische piloot, zonder erbij stil te staan. Jouw onderbewuste weet niet dat gebeurtenissen in het verleden (toen je nog een kind was) voorbij zijn. Het gaat ervan uit dat dit nog steeds zo is.

Eigenlijk is het helemaal niet gek dat veel mensen hierdoor problemen en blokkades ervaren. Het onderbewuste zet ons telkens op het verkeerde been.

Growth Mindset en Fixed Mindset
De bekende psychologe Carol Dweck van Stanford University heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar prestatie en succes. Zij ontdekte de oerkracht van onze mindset. Zij maakte daarin een onderscheid tussen de vaste en de groei-variant.

Kort samengevat gelooft iemand met een fixed mindset dat je niet kunt veranderen. “Ik ben gewoon zo.” Zij voelen de drang om dit steeds opnieuw te bewijzen, om iedereen ervan te overtuigen dat het zo is. Want ze moeten wel voldoen aan wat ze geloven over zichzelf.

Iemand met een growth mindset gelooft dat je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Dat het mogelijk is om te werken aan je eigen kwaliteiten, door er moeite voor te doen en te blijven leren. Maar ook door dingen te ervaren, bereid te zijn om keer op keer risico’s te nemen en uitdagingen aan te gaan.

Dit verklaart ook waarom sommige ondernemers succesvol zijn, en andere niet. De eerste groep gaat anders om met het onderbewuste. Ze hebben zichzelf als het ware geherprogrammeerd, door:

 • een nieuwe realiteit te creëren
 • andere (en meer positieve) gedachten te ontwikkelen
 • positieve en succesvolle dingen te visualiseren
 • te dagdromen over wat ze willen bereiken en creëren

Je mindset veranderen doe je niet ‘even’
Bewust dingen veranderen die je al zo lang automatisch doet, gaat vaak niet van de ene op de andere dag. Er zijn wel technieken zoals NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) die het proces op onbewust niveau kunnen versnellen. Maar als je echt bestaande patronen gaat veranderen dan kost het over het algemeen veel tijd, energie en vooral veel blijven herhalen.

Je moet echt bereid zijn om te investeren in het veranderen van de dingen in je leven die niet goed meer voor je werken. Pas dan kun je ermee aan de slag. Want niemand anders kan en gaat dat voor je doen: jij bent de enige die in staat is om jouw eigen mindset te veranderen! Hoe groter het verlangen of de noodzaak is, hoe makkelijker het gaat.

Wanneer je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.
Heel cliché, maar een waarheid als een koe.

Werken aan je mindset blijft een continu proces. Want in je leven kunnen er altijd dingen gebeuren die je uit het veld kunnen slaan. Tegenslag op tegenslag. Maar weten hoe je daar op dat moment mee om kunt gaan, maakt het grote verschil.

Veranderen kost veel tijd en energie. Een troost: alle energie en tijd die je moet steken het veranderproces, is echt de moeite waard!

Waar een wil is, is een weg. En zonder actie geen resultaat.

Begin jij vandaag nog?

Jasperine van Wakeren
SalesCultuur – de magische verbinding
06 20 22 90 42
jasperine@salescultuur.nl

AT Osborne
Hoya
Sweco
Rabobank
KokxDeVoogd
ANWB
Royal Haskoning
Baseclear
Tauw
AWVN
DVTadvies
KPN
Bureau Bouwkunde
Omedi
Paduit
Eltek
Start People
SNS Bank
Santon
Robeco
Incassade
Capgemini
Centraal beheer
M&I Partners
IBM Security
Ouwehand Bouw
Top