Blog

Wie neemt de leiding? (7/8)

Blog zeven uit onze achtdelige serie.

Het slagen van een innovatie of transformatie is voor 80% afhankelijk van de dynamiek in het team. Dat de verschillende typen persoonlijkheid daarin van belang zijn, kon je al lezen in ons eerdere blog Teamdynamiek bij innovaties.

In deze blog kijken we naar de rol van de opdrachtgever van het team. Ook die is heel belangrijk. De juiste sponsor is namelijk een randvoorwaarde voor het slagen van een ontwikkel- of verander-initiatief. Bij elke soort aanpak past namelijk een andere leiderschapsstijl.


Je kunt hier navigeren door de serie van acht blogs, waarmee we een helder overzicht willen geven in wat we onze klanten allemaal kunnen bieden. Blogs die later worden gepubliceerd, zijn grijs. Zodra een volgend blog online staat, wordt deze blauw en klikbaar.
0. SalesHorizon: de kracht van een sterke commerciële basis
1. Transformatie van de salescultuur
2. Rust als de basis op orde is
3. Portfolio analyse
4. Initiatieven starten
5. Doen! Wat wordt de aanpak?
6. Wie neemt de leiding?

7. Diagnose


De praktijk
Té vaak is er onvoldoende aandacht voor het persoonlijkheidstype. Bij de samenstelling van het team, maar ook bij de aanstelling van de opdrachtgever/sponsor vanuit de leiding (MT). De keuze wordt gebaseerd op beschikbaarheid en betrokkenheid met het vraagstuk, in plaats van op leiderschapsstijl.

Hoe het niet moet
Een voorbeeld om dit te duiden, is als het team moet aangeven wat het traject zal opleveren over drie maanden. Dat is mogelijk bij een team dat zich bezighoudt met horizon 1: een verbeter-initiatief. Daarbij kan namelijk een business case worden gemaakt, met een overzicht van kosten en opbrengsten.

Maar dit gaat fout bij een team dat zich heeft gestort op een horizon 3 ontwikkeling (ontdekken). Dan is het een totaal verkeerde vorm van leidinggeven, met catastrofale implicaties. Ten eerste gaat het team verkeerde dingen uitvoeren om toch aan de vraagstelling te voldoen. Het komt dan in een ‘u vraagt, wij draaien’ modus, om de gestelde KPI’s te halen.

Gevolgen:

  • het stellen van verkeerde prioriteiten
  • het uitvoeren van onjuiste acties, op volledig foute tijdstippen

Een zichzelf versterkend probleem is geboren. Het team komt in een vicieuze cirkel en vervolgens ook in een negatieve spiraal.

Hoe dan wel?
De stijl van leiderschap moet passen bij het tijdspad, om het traject te laten slagen:

Horizon 0 vraagt om beheer. Daarvoor is een manager nodig die zorgt dat de afgesproken taken worden uitgevoerd, volgens de juiste werkwijze.

Een horizon 1 initiatief gaat over verbeteren. Daarbij hoort een mensgerichte projectmanagement-aanpak. “Ja, we willen de doelen halen die gesteld zijn. En met draagvlak bij iedereen in de organisatie.”

Bij een horizon 2 initiatief moet iets nieuws worden ontwikkeld: een product of een markt. ‘Business development’ is dé manier om daar sturing aan te geven.

Tenslotte het horizon 3 initiatief. Dat kan het beste worden geleid door een veranderaar. Iemand die in staat is om te helpen bij het ontdekken en die juist niet beheert, verbetert of ontwikkelt.

Aftellen
Tot besluit een algemeen advies over verbeter-initiatieven. Zorg dat die starten met de ‘hoogste’ aanpak, horizon 3 dus. Vervolgens doorloopt het alle andere horizonnen: van 2 via 1 naar 0. Want vroeg of laat moet ieder succesvol initiatief onderdeel worden van de dagelijkse operatie. Horizon 0 dus: beheren.

Waarbij we nogmaals benadrukken dat elke horizon vraagt om verschillend leiderschap!

Wil jij weten hoe je initiatieven in jouw organisatie beter kunt aansturen? Neem dan contact op met SalesCultuur. Wij helpen je graag.
Klik op onze namen onderaan.
 
 
Met een innovatieve groet,
Jan, Hugo en Fius

AT Osborne
Hoya
Sweco
Rabobank
KokxDeVoogd
ANWB
Royal Haskoning
Baseclear
Tauw
AWVN
DVTadvies
KPN
Bureau Bouwkunde
Omedi
Paduit
Eltek
Start People
SNS Bank
Santon
Robeco
Incassade
Capgemini
Centraal beheer
M&I Partners
IBM Security
Ouwehand Bouw
Top